سفر به ایلام: کاوشی در زیبایی‌ها و فرهنگ یک نقطه‌ی نورانی در غرب ایران

سفر به ایلام: کاوشی در زیبایی‌ها و فرهنگ یک نقطه‌ی نورانی در غرب ایران
سفر به ایلام: کاوشی در زیبایی‌ها و فرهنگ یک نقطه‌ی نورانی در غرب ایران

چگونه به ایلام برویم ایلام در نقطه‌ی غربی‌ترین ایران واقع شده و از جمله استان‌های کوهستانی محسوب می‌شود. برای رسیدن به ایلام، می‌توان از سه مسیر اصلی استفاده کرد. از استان کرمانشاه در شمال، شهرهای چراداول و ایوان به سمت ایلام می‌توانند مسیرهای مناسبی باشند. همچنین، از استان لرستان در شرق و از محله‌ی دره‌شهر […]