قوانین کنسلی

تعهدات مسافر:

 • رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
 • همراه داشتن شناسنامه‌ی عکس‌دار و کارت ملی برای تمامی گشت‌ها الزامی است.
 • مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه‌های گشت شرکت نموده و درصورت عدم حضور به‌موقع هنگام حرکت تور، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه‌ی برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت
 • درصورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط هتل و یا سایر خدمات با ارائه‌ی مدارک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت ما‌به‌التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
 • هزینه‌های اضافی و خارج از برنامه‌ی گشت به عهده‌ی مسافرین است که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

شرایط کنسلی از طرف مسافر:

تورهای یک روزه:

 • از ۴ روز تا ۴۸ ساعت قبل از اجرا، ۸۰٪ بازگشت هزینه
 • از ۴۸ ساعت قبل اجرا به بعد، ۰٪ بازگشت هزینه

تورهای چند روزه:

 • از یک هفته تا ۴ روز قبل از اجرا، ۸۰٪ بازگشت هزینه
 • از ۴ روز تا ۴۸ ساعت قبل از اجرا، ۵۰٪ بازگشت هزینه
 • از ۴۸ ساعت قبل اجرا به بعد ۰٪ بازگشت هزینه تور

تورهای تعطیلات نوروز:

 • دو هفته تا یک هفته قبل از اجرا، ۸۰٪ بازگشت هزینه
 • از یک هفته تا ۴ روز قبل اجرا، ۵۰٪ بازگشت هزینه
 • از ۴ روز قبل اجرا به بعد، ۰٪ بازگشت هزینه

شرایط کنسلی از طرف آژانس:

 • در صورت کنسلی تور از طرف آژانس به یکی از دلایل زیر، ۱۰۰٪ مبلغ بازگشت داده می شود.
 1. شرایط نامناسب جوی
 2. هرگونه پیشامد غیرمنتظره از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، خراب شدن راه دسترسی به مقصد، بسته شدن مقصد مورد نظر و… که از کنترل آژانس خارج بوده
 3. به حد نصاب نرسیدن
 • کنسل شدن برنامه از طرف آژانس، برای تورهای یک روزه حداکثر ۲ روز و تورهای چند روزه حداکثر ۴ روز قبل از اجرا، به اطلاع مسافران رسانده می‌شود.