اردلان کاتبی

آبشار زمرد حویق-حویق شهری تازه تاسیس است که از ترکیب دو روستای چوبر و حویق به وجود امده است . این شهر در چهل کیلومتری…

ادامه مطلب